Înregistrarea la ANAF a punctelor de lucru /sediilor secundare se face in termen de 30 de zile de la înregistrarea lor la Oficiul Registrului Comertului (ORC).

Înregistrarea la ORC se poate face numai în baza actelor de mai jos, prezentate sub forma unui dosar cu șină, numerotate astfel:

 1. Cererea de înregistrare (original) – formular (online sau la sediul ORC);
 2. Declaraţia – realizată pe proprie răspundere, în original, semnată de asociaţi sau administratorii/membrii ai directoratului, din care să rezulte, după caz, conform că:
  1. persoana juridică nu desfăşoară la sediul secundar activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 3);
  2. persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 3);
 3. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/Consiliului de administraţie/directoratului, în cazul în care este abilitat în acest sens (original) – detalii;
 4. La înfiinţare, dovezile privind sediile secundare – detalii, (copie) – detalii;
 5. La desfiinţare, certificatul constatator  de autorizare a activităţii;
 6. Dacă este cazul:
  1. avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip, original); (online sau la sediul ORC);
  2. avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
  3. împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 7. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:
  1. tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă este cazul.

Sursa: https://www.onrc.ro/index.php/ro/mentiuni/persoane-juridice/infiintarea-sau-desfiintarea-de-sedii-secundare

 • În cazul în care la punctul de lucru/ sediul secundar nu sunt mai mult de 5 angajați acesta nu va dobândi Cod Unic de Înregistrare ( CUI ) și se depun la sediul ANAF din localitatea în care societatea are sediul fiscal, următoarele documente:
 • Declarația 061 – https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_061_2016.pdf
 • Copie după Certificatul de Înregistrare ORC;
 • Actele emise de ORC privind înregistrarea punctului de lucru/sediului secundar;
 • Dovada privind spațiul punctului de lucru/sediului secundar (contract închiriere, contract comodat, contract vânzare-cumpărare, contract locație de gestiune, etc.) ;
 • Împuternicire pentru cel ce depune declarația (dacă nu este reprezentantul legal);
 • Copie după buletinul persoanei care face declarația.
  • În cazul în care la punctul de lucru/ sediul secundar sunt mai mult de 5 angajați acesta va dobândi Cod Unic de Înregistrare ( CUI ) și se depun la sediul ANAF din localitatea în care societatea are sediul fiscal, următoarele documente:
 1. Declarația 060 – https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_060_2016.pdf ;
 2. Copie după Certificatul de Înregistrare ORC;
 3. Actele emise de ORC privind înregistrarea punctului de lucru/sediului secundar;
 4. Dovada privind spațiul punctului de lucru/sediului secundar (contract închiriere, contract comodat, contract vânzare – cumpărare, contract locație de gestiune etc.) ;
 5. Împuternicire pentru cel ce depune declarația (dacă nu este reprezentantul legal);
 6. Copie după buletinul persoanei care face declarația.

Aceste documente trebuie prezentate la ANAF – Biroul unic – Ghiseu persoane juridice

Declarația trebuie facută în două exemplare, un exemplar rămane la ANAF iar cel de al doilea la solicitant cu numărul de inregistrare primit.

Rate this post