1. Termenul de depunere a Situatiilor financiare pentru anul 2018 este de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar, mai exact 30.05.2019
  2. Termenul de depunere a Declaratiei Unice 2019 ce include informatii privind veniturile si contributiile aferente, realizate in anul 2018 si cele estimate pentru anul 2019 de persoanele fizice
  3. Conform legii 30/2019, incepand cu aprilie 2019, trimestrial, microintreprinderile pot deduce se din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor maxim 20% din impozitul datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuieli pentru susținerea entităților nonprofit (constituite conform legii) și a unităților de cult (Registrul entităților/unităților de cult). Sumele ce depasesc pragul de 20% pot fi reportate pe o perioada maxima de 28 de semestre. Microintreprinderele ce acorda sprijin entităților nonprofit (constituite conform legii) și a unităților de cult (Registrul entităților/unităților de cult) au obligatia depunerii declarației informative privind beneficiarii sponsorizărilor pana la data de 25 lunii.
  4. LEGE Nr. 176/2018 din 17 iulie 2018 privind internshipul prevede posibilitatea incheierii de contracte de intership ce nu pot depasi 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive (fara posibilitate de prelungire). Intersul isi va desfasura activitatea sub indrumarearea unui indrumator. Contactele de intership trebuie inregistrate la ANOFM – Registrul electronic de evidență a contractelor de internship. Internal va fi primi o indemnizatie lunara de minim 50% din salariul de baza minim brut pe tara, proportional cu numarul de ore lucrate si este asimilata veniturilor salariale din punct de vedere fiscal.
Noutati 18 aprilie 2019
5 (100%) 4 votes